Oferta

Wynagrodzenie w naszej kancelarii ustalane jest indywidualnie z każdym klientem w zależności od charakteru sprawy i związanego z nią nakładu pracy. Dopuszczamy możliwość rozłożenia wynagrodzenia na raty.

Stała obsługa prawna podmiotów gospodarczych

Obsługa prawna osób fizycznych

Zakres obsługi prawnej dla podmiotów gospodarczych i osób fizycznych to:

Prawo spółek handlowych - zakładanie i rejestracja spółek, sporządzanie umów i statutów spółek, podział, rozwiązanie, wyłączenie i likwidacja spółek prawa handlowego, obsługa zgromadzeń wspólników spółek, reprezentacja członków zarządów w sprawach ich odpowiedzialności za zobowiązania, zgłaszanie zmian umów, statutów spółek do Krajowego Rejestru Sądowego, występowanie w charakterze pełnomocnika w postępowaniu sądowym w ww. sprawach.

Prawo cywilne - gałąź tego prawa obejmuje bardzo szeroki wachlarz zagadnień. Przykładowo są to sprawy związane z prawem rzeczowym (dotyczące własności, posiadania, zasiedzenia, służebności), prawem zobowiązań (sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie za uszczerbek na zdrowiu i doznaną krzywdę, roszczenia związane z zawartymi umowami, odwołanie darowizny), prawem spadkowym (dziedziczenie ustawowe i testamentowe, dział spadku, zachowek), prawem budowlanym (dochodzenie wynagrodzeń z umów o roboty budowlane, o dzieło, roszczenia z umów deweloperskich). Ta dziedzina prawa obejmuje również sprawy o podział majątku wspólnego między byłymi małżonkami.

W ramach prowadzonej sprawy wnosimy ją do sądu , reprezentujemy klienta na rozprawach i sporządzamy pisma procesowe( pozwy, odpowiedzi na pozew, wnioski, zażalenia, apelacje i inne). Reprezentujemy klientów we wszelkich postępowaniach sądowych - zwykłych, gospodarczych, uproszczonych, nakazowych i upominawczych.

Prawo rodzinne - np. sprawy o rozwód, o unieważnienie małżeństwa, o alimenty, dotyczące władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi, ustalenia i zaprzeczenia ojcostwa.

Prawo pracy - reprezentacja pracowników i przedsiębiorców przed sądami w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Sprawy roszczeń konsumenckich - rękojmia i gwarancja, reklamacje napraw pojazdów mechanicznych, niezgodność towaru z umową.

Sprawy karne - obrona w postępowaniu przygotowawczym jak i przed sądami, reprezentacja pokrzywdzonych przed tymi organami w charakterze pełnomocnika: oskarżyciela posiłkowego, oskarżyciela prywatnego lub powoda cywilnego. Ponadto reprezentacja i obrona prowadzona przed sądami grodzkimi w sprawach o wykroczenia.

Bronimy klientów także w sprawach karno-skarbowych.

Kancelaria udziela również porad prawnych, opracowuje opinie, wzory umów, pośredniczy przy ich zawieraniu i prowadzi negocjacje.

Dziękujemy Państwu za poświęcony czas związany z zapoznaniem się z ofertą i zapraszamy do skorzystania z naszych usług.